traibaovip
Dich vụ cung cấp Massage GAY tận nhà , khách sạn , phục vụ mọi miền tổ quốc, cam kết uy tín là sự sống còn, bảo mật thông tin khách hàng tuyệt đối
có thông tin - album hình - giá cả hợp lý (bấm vào khung hình để xem)
Hotline (zalo): 0352024531 (Mr Tú)
kết bạn zalo được tư vấn trực tiếp Uy tín - kinh nghiệm lâu năm
Chú ý: Quý khách hàng vui lòng sao chép số điện thoại ở trên để kết bạn Zalo nhé
Phát
Mã số: 488
Nhân viên sài gòn

Phát

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60p-90p
Phúc
Mã số: 487
Nhân viên sài gòn

Phúc

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Trí
Mã số: 486
Nhân viên sài gòn

Trí

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Minh
Mã số: 485
Nhân viên sài gòn

Minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Jack
Mã số: 484
Nhân viên sài gòn

Jack

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Long
Mã số: 483
Nhân viên sài gòn

Long

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Hoàngg
Mã số: 482
Nhân viên sài gòn

Hoàngg

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Khươngg
Mã số: 481
Nhân viên sài gòn

Khươngg

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Dương
Mã số: 480
Nhân viên sài gòn

Dương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Mãn
Mã số: 479
Nhân viên sài gòn

Mãn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Thiên
Mã số: 478
Nhân viên sài gòn

Thiên

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Lĩnh
Mã số: 477
Nhân viên sài gòn

Lĩnh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Tuấn
Mã số: 476
Nhân viên sài gòn

Tuấn

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Trung
Mã số: 475
Nhân viên sài gòn

Trung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Shinnn
Mã số: 474
Nhân viên sài gòn

Shinnn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Tú
Mã số: 473
Nhân viên sài gòn

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Phann
Mã số: 472
Nhân viên sài gòn

Phann

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Cơ quỳnh
Mã số: 471
Nhân viên sài gòn

Cơ quỳnh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Long
Mã số: 470
Nhân viên sài gòn

Long

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Phước
Mã số: 469
Nhân viên sài gòn

Phước

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Mr gen trường
Mã số: 178
Nhân viên hà nội

Mr gen trường

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Nhân
Mã số: 210
Nhân viên hà nội

Nhân

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Quý
Mã số: 209
Nhân viên hà nội

Quý

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Tính
Mã số: 208
Nhân viên hà nội

Tính

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Vũ
Mã số: 207
Nhân viên hà nội

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Bảo
Mã số: 206
Nhân viên hà nội

Bảo

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Anhh
Mã số: 205
Nhân viên hà nội

Anhh

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Nhật
Mã số: 203
Nhân viên hà nội

Nhật

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Minh
Mã số: 202
Nhân viên hà nội

Minh

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60p-90p
Tú
Mã số: 201
Nhân viên hà nội

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Lâm
Mã số: 200
Nhân viên hà nội

Lâm

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Danh
Mã số: 199
Nhân viên hà nội

Danh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Bảo
Mã số: 198
Nhân viên hà nội

Bảo

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Đại phong
Mã số: 197
Nhân viên hà nội

Đại phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Tiger
Mã số: 196
Nhân viên hà nội

Tiger

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Bảo khương
Mã số: 195
Nhân viên hà nội

Bảo khương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot ok
 • Thời gian: 60p-90p
Duy
Mã số: 194
Nhân viên hà nội

Duy

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Minh
Mã số: 193
Nhân viên hà nội

Minh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj đưa đúng người
 • Thời gian: 60p-90p
Thịnh
Mã số: 192
Nhân viên hà nội

Thịnh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Minh Khương
Mã số: 191
Nhân viên hà nội

Minh Khương

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nv
 • Thời gian: 60p-90p
Khang
Mã số: 036
Nhân viên đà nẵng

Khang

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Mr thái
Mã số: 035
Nhân viên đà nẵng

Mr thái

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Mr phúc thiện
Mã số: 034
Nhân viên đà nẵng

Mr phúc thiện

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr Nam anh
Mã số: 033
Nhân viên đà nẵng

Mr Nam anh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr thành vũ
Mã số: 032
Nhân viên đà nẵng

Mr thành vũ

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr gà
Mã số: 031
Mr khanh
Mã số: 030
Nhân viên đà nẵng

Mr khanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr đăng
Mã số: 027
Nhân viên đà nẵng

Mr đăng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr Quang tây
Mã số: 024
Nhân viên đà nẵng

Mr Quang tây

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Phong
Mã số: 021
Nhân viên đà nẵng

Phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Tuấn
Mã số: 019
Nhân viên đà nẵng

Tuấn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Dũng
Mã số: 018
Nhân viên đà nẵng

Dũng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top
 • Thời gian: 60-90 phút
Quân nguyên
Mã số: 017
Nhân viên đà nẵng

Quân nguyên

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Sexy boy
Mã số: 015
Nhân viên đà nẵng

Sexy boy

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Dũng phạm
Mã số: 014
Nhân viên đà nẵng

Dũng phạm

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Trai nganh
Mã số: 013
Nhân viên đà nẵng

Trai nganh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-0 phút
Lee v
Mã số: 011
Nhân viên đà nẵng

Lee v

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Hoàng anh
Mã số: 07
Nhân viên đà nẵng

Hoàng anh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot,đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90phut
David phong
Mã số: 05
Nhân viên đà nẵng

David phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot. Đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Tuan anh
Mã số: 03
Nhân viên đà nẵng

Tuan anh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người,đúng nhân viên
 • Thời gian: 60-90 phút
Tuấn
Mã số: 016
Nhân viên cần thơ

Tuấn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Đạt
Mã số: 015
Nhân viên cần thơ

Đạt

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Hoàng
Mã số: 014
Nhân viên cần thơ

Hoàng

1.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p đưa đúng người đúng hình
Ct trung
Mã số: 013
Nhân viên cần thơ

Ct trung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Ken
Mã số: 017
Nhân viên cần thơ

Ken

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Khoảng lặng
Mã số: 016
Nhân viên cần thơ

Khoảng lặng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Thiên
Mã số: 015
Nhân viên cần thơ

Thiên

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Man tucel
Mã số: 014
Nhân viên cần thơ

Man tucel

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Hoài
Mã số: 012
Nhân viên cần thơ

Hoài

1.200.009.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Rin
Mã số: 11
Nhân viên cần thơ

Rin

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: Bot, đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phút
Phuc thiện
Mã số: 010
Nhân viên cần thơ

Phuc thiện

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot . Đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Minh quân
Mã số: 09
Nhân viên cần thơ

Minh quân

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: Đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60-90phut
Khánh
Mã số: 08
Nhân viên cần thơ

Khánh

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60-90f
Tuấn phạm
Mã số: 06
Nhân viên cần thơ

Tuấn phạm

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60 phút
Quốc đạt
Mã số: 04
Nhân viên cần thơ

Quốc đạt

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: Đung người,đúng hình
 • Thời gian: 60 phút
Vu hảo
Mã số: 03
Nhân viên cần thơ

Vu hảo

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng nhân viên
 • Thời gian: 60-90f
nghĩa
Mã số: 01
Nhân viên cần thơ

nghĩa

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90
tùng
Mã số: 02
Nhân viên cần thơ

tùng

1.000.000.đ
 • Dịch vụ: top bot ok
 • Thời gian: 60-90 phut
Đông quân
Mã số: 16
Nhân viên đà lạt

Đông quân

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Quân Nguyên
Mã số: 15
Nhân viên đà lạt

Quân Nguyên

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj mase
 • Thời gian: 60p-90p
Mr trung
Mã số: 14
Nhân viên đà lạt

Mr trung

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr hảo
Mã số: 13
Nhân viên đà lạt

Mr hảo

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr đăng
Mã số: 12
Nhân viên đà lạt

Mr đăng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr Thanh vũ
Mã số: 11
Nhân viên đà lạt

Mr Thanh vũ

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Mr gia bảo
Mã số: 10
Nhân viên đà lạt

Mr gia bảo

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60-90phut
Huy
Mã số: 09
Nhân viên đà lạt

Huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
08
Mã số: 08
Nhân viên đà lạt

08

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Vũ khanh
Mã số: 07
Nhân viên đà lạt

Vũ khanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Hoang
Mã số: 06
Nhân viên đà lạt

Hoang

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Cu non
Mã số: 04
Nhân viên đà lạt

Cu non

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Anh
Mã số: 03
Nhân viên đà lạt

Anh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hàng
 • Thời gian: 60-90 phút
Thanh huy
Mã số: 02
Nhân viên đà lạt

Thanh huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60 phut
Hoàng
Mã số: 01
Nhân viên đà lạt

Hoàng

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60-90phut
Minh khanh
Mã số: 10
Nhân viên nhà trang

Minh khanh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Thanh huỳnh
Mã số: 09
Nhân viên nhà trang

Thanh huỳnh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top , đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Ben
Mã số: 08
Nhân viên nhà trang

Ben

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot, đung người đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phút
Huy
Mã số: 07
Nhân viên nhà trang

Huy

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top
 • Thời gian: 60-90 phút
Hiếu nguyễn
Mã số: 06
Nhân viên nhà trang

Hiếu nguyễn

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Trai que
Mã số: 05
Nhân viên nhà trang

Trai que

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Lee v
Mã số: 04
Nhân viên nhà trang

Lee v

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Henry
Mã số: 03
Nhân viên nhà trang

Henry

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Vĩnh
Mã số: 01
Nhân viên nhà trang

Vĩnh

1.400.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phút
Đức
Mã số: 02
Nhân viên nhà trang

Đức

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60 phut
Nam
Mã số: 07
Nhân viên vũng tàu

Nam

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người đúng hình
 • Thời gian: 60p-90p
Pom
Mã số: 06
Nhân viên vũng tàu

Pom

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Minh phước
Mã số: 05
Nhân viên vũng tàu

Minh phước

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Bảo
Mã số: 04
Nhân viên vũng tàu

Bảo

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot đưa đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phút
Huỳnh thanh phong
Mã số: 03
Nhân viên vũng tàu

Huỳnh thanh phong

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Nguyễn p linh
Mã số: 02
Nhân viên vũng tàu

Nguyễn p linh

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Phương
Mã số: 10
Mây
Mã số: 9
Nam
Mã số: 8
Quyền
Mã số: 7
Mấu
Mã số: 6
Mr Long Ngô
Mã số: 005
Nhân viên hải phòng

Mr Long Ngô

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot hj bj
 • Thời gian: 60190phut
Cu
Mã số: 03
Nhân viên hải phòng

Cu

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Bot, đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Sang
Mã số: 02
Nhân viên hải phòng

Sang

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Xuân hà
Mã số: 001
Nhân viên hải phòng

Xuân hà

1.200.000.đ
 • Dịch vụ: Đưa đúng người,đúng hình
 • Thời gian: 60-90 phut
Phong độ
Mã số: 03
Nhân viên phú quốc

Phong độ

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot, đưa đúng người
 • Thời gian: 60-90 phút
Minh
Mã số: 02
Nhân viên phú quốc

Minh

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút
Việt
Mã số: 01
Nhân viên phú quốc

Việt

1.500.000.đ
 • Dịch vụ: Top bot
 • Thời gian: 60-90 phút

Trai bao, Trai gọi, Trai ngành, CALLBOY | Dịch vụ massage GAY tận nơi tại nhà và khách sạn

trumtraibao.com - Địa chỉ uy tín số 1, cung cấp dịch vụ chỉ chuyên dành cho GAY như kết bạn bốn phương, hẹn hò, trai bao, trai gọi, trai ngành, massage GAY tận nơi tại nhà và khách sạn ở các khu vực như TPHCM (sài gòn), Hà Nội, Đà Nẵng, Cần thơ và các tỉnh khác trên khắp Bắc - Trung - Nam.

Đến với trùm trai bao thì chúng tôi luôn luôn cam kết với khách hàng:

 1. Điều nhân viên đúng hình + đúng người (vui lòng bấm vào khung hình trên website để xem chi tiết giá cả, hình ảnh, các thông số của nhân viên)
 2. Không có bất kỳ chi phí phát sinh thêm nào (nếu có nhân viên nào vòi thêm tiền, vui lòng liên hệ tới số hotline để được chúng tôi xử lý)
 3. Nếu nhân viên được điều tới không hợp gu, Quý khách có thể cho nhân viên về (gửi tiền xe là được)
 4. Thái độ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp + tận tâm, xem khách hàng là thượng đế
 5. Cam kết giá rẻ nhất, nhân viên cơ bắp - trẻ đẹp, đảm bảo làm hài lòng các bạn.

Chúng tôi hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng, mọi chi tiết vui lòng liên hệ số Hotline ở trên (hoặc kết bạn zalo) để được bộ phận nhân viên tư vấn một cách kỹ càng hơn.

"UY TÍN LÀ SỰ SỐNG CÒN CỦA CHÚNG TÔI"

không phục vụ khách hàng là nữ giới + người chưa đủ tuổi vị thành niên